We scheiden geld en staat – doe mee 🇳🇱

Citadel 21

English 🇬🇧

Veel mensen kopen vandaag bitcoin omdat ze denken dat de prijs zal stijgen en ze rijker zullen worden. Dit ziet een belangrijkere reden om bitcoin te bezitten over het hoofd. Lees verder voor meer informatie.

Het leven is hard, en de rijken worden rijker.

Is het je opgevallen dat het leven voor de meeste mensen steeds moeilijker wordt? Is het je opgevallen dat het spaargeld van een leven lang werken wordt gebruikt om een niet-extravagant huis te bekostigen? Waarom zo extreem? Grond is niet zo schaars. Huizen zijn niet zo moeilijk te bouwen – waarom zouden twee mensen hun levenswerk inruilen voor onderdak?

Het zijn niet alleen huizen. Heb je gemerkt dat de meeste dingen duurder worden (vooral sinds 1971 [1])? Heb je de druk gevoeld om spaargeld zo snel mogelijk te gebruiken voor een aanbetaling voor een huis, voordat het huis in prijs stijgt en het spaargeld teniet wordt gedaan? Of jouw spaargeld te beleggen zodat het zijn waarde niet verliest (ook al wordt je belast op de winst die je nodig hebt om bij te blijven)?

Als je werkt in je gespecialiseerde vakgebied en daar geld voor terug krijgt, moet je dat geld dan niet kunnen gebruiken om later van de maatschappij terug te krijgen wat je erin hebt gestopt? Voelt het niet alsof de waarde van dat geld van je wordt gestolen?

Dat is ook zo. Dit is hoe:

Centrale banken creëren geld dat je wettelijk verplicht bent te gebruiken. Op zich klinkt dat misschien niet als een groot probleem. Maar centrale banken (of de mensen die deze banken bezitten) creëren meer van dit geld, zonder enige kosten voor henzelf. En ze verdelen het geld niet eerlijk onder de gebruikers van dat geld. 

Nee, ze geven het aan de rijken (ik vereenvoudig het) of zichzelf, om activa te kopen (in feite stelen ze de activa, maar verhogen ook de prijzen). Dit is een speciaal voorrecht dat we schijnen te tolereren. Als iemand anders geld uit het niets zou creëren en er dingen mee zou kopen, zouden ze in de gevangenis belanden. 

Dus waarom tolereren we het? Omdat mensen in pak ons vertellen dat het nodig is en goed voor de economie, en we knikken en zeggen “ja”. We zijn allemaal opgelicht. Ik ga niet eens in op de manipulatie van de natuurlijke rente om geld te lenen, maar dat maakt de zwendel nog groter.

Het valt buiten het bestek van dit essay om uiteen te zetten waarom de gangbare versie van de economie fout is (Keynesiaanse Economie en Moderne Monetaire Theorie). Grote geesten van de School voor Oostenrijkse Economie [2] hebben het allemaal al ontkracht: Carl Menger, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Friedrich Hayek. Ik stel voor dat je het voorlopig accepteert, maar vertrouw me niet: ga het later zelf controleren.

Een geweldig inleidend essay is “The Bullish Case for Bitcoin” van Vijay Boyapati [3], dat algemene concepten van geld introduceert en hoe het zich ontwikkelt, en het kan verfrissend zijn om te zien dat economie heel eenvoudig is en veel zin kan hebben. Als je vervolgens nieuwsgierig bent naar meer over echte economie, stel ik dit uitstekende boek van Robert Murphy voor, Choice [4], dat een commentaar is op het moeilijk te lezen meesterwerk van Ludwig von Mises, Human Action. Dit is de manier om het te leren, omdat het uit het reguliere universitaire onderwijs is verbannen of tot zwijgen is gebracht.

De oplossing met “een slinkse omweg”

Aangenomen dat het drukken van geld schadelijk is voor de samenleving, een selecte groep verrijkt en gebruikt wordt om de tijd, arbeid en rijkdom van alle mensen effectief uit te melken, wat kan er dan aan gedaan worden?

Nobelprijswinnaar Friedrich Hayek introduceert het probleem en laat de oplossing doorschemeren, helemaal in 1984:

“Ik geloof niet dat we ooit nog goed geld zullen hebben voordat we de zaak uit handen van de overheid nemen, dat wil zeggen, we kunnen ze niet met geweld uit handen van de overheid nemen, het enige wat we kunnen doen is op de een of andere slinkse manier iets introduceren wat ze niet kunnen tegenhouden.”

– Friedrich Hayek [4]

We hebben “een slinkse manier” nodig om geld uit handen van de overheid te nemen – en cruciaal, op een manier die niet gestopt kan worden.

De cypherpunks proberen dit al tientallen jaren. Ze zijn een groep vrijheids- en privacy-activisten en gebruiken cryptografie als hun gereedschap. Zij hielpen het internet te creëren, verdedigden PGP (cryptografische communicatie) tegen het verbod, en hadden vele mislukte iteraties om geld te creëren dat losstaat van de staat. 

Ze bleven falen, maar werden steeds beter, tot de laatste iteratie: Bitcoin. Het laatste stukje van de puzzel was dat deze versie niet gestopt kon worden. Elke vorige versie werd door de staat (de oorzaak van de “mislukking”) stilgelegd. 

Voor meer informatie over de cypherpunks is er een uitstekende documentaire van 44 minuten over hun geschiedenis die ik ten zeerste aanbeveel, genaamd, “cypherpunks write Code [5].”

Bitcoin begon bijna, maar niet helemaal, op nul waarde. Satoshi Nakamoto betaalde voor de elektriciteit die zijn computer gebruikte om het eerste blok te delven, waarvoor hij 50 bitcoins kreeg (meer info over het minen van bitcoin [6]) – de waarde was niet nul. Hij ruilde zijn geld voor elektriciteit, die hij inruilde voor 50 bitcoin. Uiteindelijk werd bitcoin direct verhandeld voor geld. De rest is geschiedenis. 

Voor een onderzoek naar waarom het “geen intrinsieke waarde” verhaal voor Bitcoin onjuist is, zie hier [7]. In feite heb ik veel essays over het tegengaan van valse FUD-verhalen (Fear, Uncertainty and Doubt verhalen) [8].

Bitcoin zal mettertijd geld worden, maar dat is het nog niet. Naarmate het netwerk van mensen dat ervoor kiest het te gebruiken groeit, stijgt ook de waarde ervan (wet van Metcalfe [9]). In de tussentijd, vanaf het begin tot het punt waarop het alom geaccepteerd wordt als betaling, zal de wisselkoers ten opzichte van staatsgeld volatiel zijn [10]. Het zij zo. 

Met Bitcoin loste Satoshi Nakamoto veel problemen op.Vooral het scheiden van geld en staat, net zoals de drukpers kerk en staat scheidde. 

Ten tweede introduceert Bitcoin absolute schaarste in het aanbod van geld (nee, niemand kan zomaar de totale hoeveelheid van bitcoin die ooit gecreëerd zal worden, veranderen). Dit is goed nieuws voor mensen die geld willen verdienen en het willen bewaren tot een later tijdstip, omdat het zijn waarde niet verliest (dit geldt in de toekomst, zodra bitcoin universeel geaccepteerd is – het geldt nog niet helemaal tijdens de volatiele jaren). 

Sommigen, vooral degenen die opgelicht zijn, beweren dat de geldvoorraad moet meegroeien met de economie, en dat Bitcoin daarom niet werkt omdat het schaars is. Dit is absolute onzin en wijst op een gehersenspoeld slachtoffer. De remedie is om de Oostenrijkse economie te leren; zie de eerder gegeven links.

Altcoins:

Tijdens de vroege adoptiefase van Bitcoin lag alles een tijdje op schema, totdat er altcoins ontstonden die het uiteindelijke doel vertraagden. Sommigen denken in eerste instantie misschien dat dit prima is, maar ze moeten zich realiseren dat als er oneindig veel altcoins uit het niets kunnen worden gecreëerd, geen enkel digitaal token schaars is (net als het fiatgeld (Euro’s, Dollars, Pond, Yen, etc.) dat we pogen te vervangen). 

Ik was hier vroeger bezorgd over, tot ik eens diep nadacht, en ben sindsdien tot de conclusie gekomen dat het eigenlijk niet waar is. Het gaat niet alleen om schaarste, maar om RELEVANTE schaarste, die alleen Bitcoin heeft. Wat bedoel ik daarmee? Mijn vingernagels zijn nogal schaars, maakt dat wat uit? Natuurlijk niet, ze zijn niet relevant als geld. Zo zijn ook de kopieën van Bitcoin niet relevant, met of zonder aanpassingen of “verbeteringen”. Waarom? Omdat geld niet alleen bestaat uit de eigenschappen van het token/de eenheid zelf, maar ook uit de eigenschappen van het netwerk van mensen die het gebruiken. 

Als er bijvoorbeeld een ongelooflijk superieur geld bestaat (eigenlijk bestaat dat al, het heet Bitcoin), dan zou het geen enkel nut hebben als geld als er maar één persoon in de wereld was die het waardeert. Denk aan Bitcoin op dag 1 – het was alleen Satoshi Nakamoto die het verzamelde. Het was alleen waardevol voor hem. Nu hebben we veel meer mensen die bitcoin waarderen, na 14 jaar van zijn bestaan, en voortdurend bewijzen dat het veerkrachtig is en niet eenzijdig te veranderen door welke entiteit dan ook.

Denk nu aan een willekeurige altcoin. Deze werd gecreëerd door een individu of een groep, en meestal kenden zij een deel van de voorraad aan zichzelf toe (in plaats van op concurrerende wijze te delven via minen (zoals Satoshi deed). Het aanvankelijke netwerk van mensen begint klein en groeit ook, maar dat netwerk valt ver achter Bitcoin, de leider in de race naar één geld [11]. 

En er komen (en gaan) veel meer altcoins, die allemaal strijden om de aandacht van de waarde die fiat verlaat, allemaal tegen de leider, Bitcoin. Elke “superieure” eigenschap die deze altcoins pretenderen te hebben zijn meestal gewoon afwegingen die door Bitcoin zijn afgewezen, en elke écht nieuwe innovatie kan gewoon in Bitcoin worden opgenomen als het nuttig is. Op deze manier kan niets Bitcoin inhalen, en kan niets haar netwerk overtreffen. Ik beargumenteer hier [12] waarom alleen Bitcoin kan slagen als geld, en waarom alle altcoins uiteindelijk zullen falen.

Er is nog een belangrijke reden waarom altcoins geen concurrentie zijn voor Bitcoin – dat is dat ze ALLEMAAL gecentraliseerd zijn. Het is moeilijk voor een nieuwkomer om dit te begrijpen of te accepteren, maar ik zal het beginnen uit te leggen. 

Als er een leider is, een CEO, of een geestelijk hoofd van een digitale munteenheid dat niet door de staat wordt beheerd, dan zijn ze net als de iteraties van geld die de cypherpunks probeerden VOORDAT ze slaagden met Bitcoin. Als er iemand de leiding heeft, kan die gebruikt worden om het netwerk uit te schakelen, of in het geheim dienst nemen om de staat te helpen dat geld over te nemen en een digitale “panopticoin” van de staat te creëren. Om bestand te zijn tegen staatsbemoeienis of -aanval moet digitaal geld gedecentraliseerd zijn – een belangrijke eigenschap die slecht wordt begrepen, en door altcoins als marketing buzzword gebruikt wordt. Alleen Bitcoin is echt gedecentraliseerd in de relevante zin van het woord, en ik ga er hier dieper op in [13].

Aangezien altcoins gecentraliseerd zijn, kunnen ze niet concurreren met Bitcoin om geld en staat te scheiden. Niet alleen dat, maar ze zijn eigenlijk net als fiat geld. Waarom? Omdat fiat geld is dat gecontroleerd wordt door een paar mensen (dit is altijd zo), en die mensen mogen gratis geld creëren, waardoor ze zichzelf verrijken en alle anderen verarmen. 

Wat heeft het voor zin centrale banken de controle over geld af te nemen, om het vervolgens aan bijvoorbeeld Vitalik Buterin (de maker van Ethereum) te geven? Hij controleert de richting van deze altcoin; EN vergeet niet dat 70% van Ethereum onethisch en zonder kosten aan henzelf werd toegekend.

Goud:

Goud is niet het antwoord. Dat was het wel, maar nu is het eigenlijk het probleem. De samenleving had gezond geld vóór fiat geld, maar omdat goud niet gemakkelijk draagbaar was, was het niet haalbaar om te gebruiken voor handel, toen de wereld meer onderling verbonden werd.

Het verzenden van goud over lange afstanden was een probleem, dat werd opgelost door derde banken, die transacties afwikkelen met privé gehouden grootboeken. Omdat deze derde partijen nodig zijn, kan peer-to-peer handel met goud nooit op grote schaal werken. Erger nog, de hoeveelheid goud in omloop kan nooit bekend zijn, omdat deze derden gemakkelijk en “voor altijd” een systeem van fractionele reserve kunnen gebruiken om het aanbod te onderdrukken waarmee ze zichzelf verrijken. 

Sorry, maar goud is mislukt, en daarom is fiat ontstaan. Bitcoin is er om deze rommel op te ruimen (Men zou kunnen aanvoeren dat de mens gefaald heeft, maar nee, de mens is een constante, het geld dat we gebruiken is een variabele; het kan niet langer goud noch fiat zijn).

Eén geld:

Nu wil ik ingaan op de vraag waarom het waar is dat meerdere vrije marktgelden niet stabiel zijn, en de trend naar het bestaan van slechts één geld logisch is.  In een vrije samenleving ontwikkelt geld zich vanuit een toestand van ruilhandel, om het risico van specialisatie te verminderen, en het probleem van “het samenvallen van wensen (coincidence of wants)” op te lossen. Diezelfde natuurlijke kracht die geld in de samenleving tot stand brengt, is dezelfde kracht die meerdere vrije-markt concurrenten voor geld doet bewegen naar één enkel geld. Ik schrijf er hier over, en de logica is onweerlegbaar [14].

Conclusie:

Als je tot hier (en de bijbehorende links) hebt gelezen, zul je hopelijk de waarheid inzien dat Bitcoin geld en staat scheidt, en dat niets anders dit kan bewerkstelligen. Of het gebeurt, of de staat wordt machtiger en maakt de hele mensheid tot slaaf. Er is geen middenweg – dit is een oorlog.

Als deze oorlog om de vrijheid van de mensheid gaande is, wat is dan het nut om Bitcoin te kopen? Is het echt zodat je meer van jouw meester’s token (fiat) kunt bezitten? Nee. Je zou meer Bitcoin moeten verzamelen en nooit verkopen om twee redenen:

  1. Egoïstische reden – krijg het nu voor goedkoop voordat de wereld wakker wordt.
  2. Altruïstische reden – bezit er zoveel als je kunt (en leer anderen) om Bitcoin te helpen slagen en een wereld tot stand te brengen waarin de staat het geld niet beheerst.

Als je een goklust hebt, naast het bezit van Bitcoin voor de toekomst, dan en alleen dan is het moreel aanvaardbaar om een deel van jouw spaargeld te gebruiken om te gokken op de prijs van Bitcoin, met het doel het later te verkopen voor een betere levenskwaliteit. 

Hetzelfde geldt voor altcoins – je moet weten dat ze nooit geld zullen zijn (omdat ze moeten concurreren met Bitcoin, en er kan maar één vrije marktgeld zijn in een vrije samenleving), en dus is de enige reden om ze te bezitten, gokken.

Natuurlijk bent je vrij om naar de shitcoin-casino’s te gaan om daar te vergokken wat je wilt, maar wij verlichte Bitcoiners scheiden geld en staat; doe met ons mee.

Originele bron: https://www.citadel21.com/we-are-separating-money-and-state-join-us

Tips

Static Lightning Address: dandysack84@walletofsatoshi.com


On-chain or Lightning

%d