Waarom toch Bitcoin?

Vertalingen: English 🇬🇧 Slovenian 🇸🇮 Espanol 🇪🇸 Arabic 🇸🇦 Norwegian 🇳🇴 French 🇫🇷 German 🇩🇪 Portuguese 🇧🇷🇵🇹 Italian 🇮🇹

De onrechtvaardigheid verklaard

Bitcoin gaat niet over rijk worden, hoewel de eersten aan boord het zullen zijn – het gaat over een monetaire revolutie. Een revolutie van mensen (van de hele wereld) die geknecht worden door de onderdrukkers, de centrale banken, en de mensen die deze banken bezitten. Bitcoin zal IEDEREEN helpen, behalve centrale bankiers.

Het is iets heel machtigs, controle hebben over geld – mensen dwingen het te gebruiken (als wettig betaalmiddel) en zelfs naar willekeur en zonder kosten er meer van creëren (kwantitatieve geldverruiming, geld printen, fractioneel bankieren) en het uitgeven aan wat dan ook, inclusief oorlog. Het is een vorm van diefstal van de mensen die gedwongen worden dat geld te gebruiken.

Als je me niet gelooft of begrijpt, denk dan aan een spelletje monopoly. Beeld je in dat jij en je vrienden aan het spelen zijn en plots een nieuwe speler het spel vervoegt. De nieuwe speler opent een nieuw pak monopolygeld uit een andere speldoos en voegt dat toe aan het spel. Stel dat wanneer hij begint te verliezen, hij opnieuw een pak geld opent en in het spel brengt, zodat hij nooit kan verliezen. Dit geeft de nieuwe speler een oneerlijk voordeel, schaadt alle andere spelers en maakt al de eigendommen duurder – want in het spel gaat meer geld rond dat wedijvert om schaarse middellen mee te kopen.

Dit is vergelijkbaar met wat er in het echte leven gebeurt. Geld wordt gecreëerd uit het niets, prijzen stijgen en mensen die werken voor geld en spaargeld hebben, verliezen de koopkracht van dat spaargeld (een vorm van tijddiefstal). Een andere ramp is dat lonen veelal de inflatie van prijzen niet bijhouden en mensen armer worden. Schaarse goederen stijgen in waarde, maar mensen die hun rijkdom daarin bewaren, verliezen een groot deel aan vermogenswinstbelasting. Ze worden bestolen – een verborgen belasting door inflatie, verlies van inkomsten door onvoldoende loonstijging en verlies van goederen door vermogenswinstbelasting.


Mensen waren kwaad na de financiële crisis van 2008, maar kenden de kern van het probleem niet: fiatgeld.

Bewust of onbewust, professoren in de economie (betaald door overheden) zullen steeds de verklaring van wat er gaande is wegwuiven en overcompliceren, wat ze moeilijker te begrijpen maakt. Maar als je de details vanop een afstand bekijkt en het hele plaatje ziet, dan is dat wat er gaande is, en het kan afgeleid worden uit grondbeginselen.

Dit monetair systeem, ontwikkeld om je tijd te stelen, zou je woest moeten maken. De oplossing is Bitcoin, en dat zal ik verklaren.

De oplossing

Jarenlang hebben vrijheidsgezinde mensen dit trachten te weerstaan. Ze begrepen dat het gebruik van geld dat zij zelf verkozen de manier was om aan de onderdrukking en diefstal te ontsnappen. Dus probeerden ze hun eigen geld te creëren. Maar dat is bij wet strafbaar. Je moet het geld van de “machthebber” gebruiken.

Het gebruik van goud werd gezien als een oplossing (maar was illegaal sinds 1933). Goud is efficiënt om tijddiefstal tegen te gaan omdat het moeilijk is meer goud te creëren, dus doordat het relatief schaars is, biedt het bewaren van rijkdom in goud enige voordelen. Toch is het geen ideaal handelsmiddel over grote afstanden. Het is moeilijk te transporteren en veilig op te slaan, waardoor het gecentraliseerd werd – opgeslagen in banken, en papieren/digitale schuldbekentenissen voor dit goud werden gecreëerd voor het gemak van uitgave en opslag.

Zo ontstond fiatgeld. Het gebruik werd bij wet verplicht. Fysiek bezit van goud door burgers (niet banken) werd buiten de wet gesteld (Order 6102, in 1933). Uiteindelijk werd de dekking van fiatgeld door goud afgeschaft (president Nixon in 1971). Veel versies van fiat ontstonden, omdat alle landen het gebruik van hun eigen munteenheid bij wet verplichtten (wettig betaalmiddel).


Ik heb minister Connally opgedragen de inwisselbaarheid van de dollar voor goud of andere reservegoederen tijdelijk op te schorten, behalve in hoeveelheden en onder voorwaarden die beslist in het belang zijn van de monetaire stabiliteit en in het belang van de Verenigde Staten.” – Nixon, 1971

In een vrije markt, een waarin een betaalmiddel niet opgedrongen wordt aan mensen, zullen zij het geld verkiezen dat de meeste andere mensen gebruiken. Dit is de veiligste strategie om je rijkdom te beschermen. Je zult iets als betaling aanvaarden wat je waarschijnlijk zelf opnieuw zult kunnen uitgeven, namelijk het meest verkoopbare goed. Mettertijd leidt dit tot ÉÉN overheersend betaalmiddel en de maatschappij keert zich af van ruilhandel. We hebben tegenwoordig enkel meerdere soorten geld omdat we niet de vrijheid hebben ons eigen geld te kiezen/creëren.

Soms kiezen groepen mensen een slechte vorm van geld, een die gemakkelijk te creëren is (gemakkelijk geld). Deze mensen verliezen hun rijkdom naarmate meer van hun uitverkoren betaalmiddel gecreëerd wordt, en het deel dat zij van de taart bezitten wordt kleiner en kleiner. Andere groepen mensen die hard geld verkiezen (moeilijk te produceren), beschermen hun rijkdom tegen aanlenging, en door natuurlijke selectie blijft enkel de rijkdom van de mensen met het hardste geld over. Dit is waarom hard geld altijd wint van gemakkelijk geld.

De cypherpunks

Decennialang probeerden de cypherpunks onze vrijheden te herwinnen. Het begon bij het internet en dan privacy op het internet met PGP (de eerste vorm van openbare/geheime sleutel-cryptografie, die later leidde tot de opkomst van GPG, een open source-versie die nu vrij beschikbaar is). Dit werd bijna verbannen door de overheid van de V.S., tegenstanders van privacy, maar ze verloren de rechtszaak. In de jaren ʼ90 creëerden de cypherpunks ook digitaal geld – maar het moest gecentraliseerd zijn om zogenaamde double spending te overzien en tegen te gaan. Deze centralisatie maakte het gemakkelijk voor de opperheren om te infiltreren, uit te vissen wie de leiding had en het project te stoppen – ons huidig lucratief monetair systeem niet in gevaar brengen, hoor!

De cypherpunks zetten door en creëerden in het geheim Bitcoin (ik denk dat Satoshi Nakamoto een groepje van diezelfde cypherpunks was die verkozen anoniem te blijven omwille van eerder geleerde lessen), een wonderlijke uitvinding die niet enkel iets digitaals en schaars creëerde, maar ook gedecentraliseerd tot op het punt dat het niet gestopt kan worden.

Er bestaat een uitmuntende vierdelige documentaire over de cypherpunks die ik sterk aanbeveel.

Perfect geld?

Bitcoin bezit alle essentiële eigenschappen van een perfect betaalmiddel, oneindig veel beter dan elk fysiek betaalmiddel als goud of met elkaar “wedijverende” cryptomunten:

 • Absoluut schaars
 • Digitaal
 • Gemakkelijk verplaatsbaar
 • Fungibel (niet echt op de basislaag, maar voorlopig goed genoeg)
 • Deelbaar
 • Draagbaar
 • Herkenbaar en gemakkelijk te verifiëren
 • Moeilijk te vervalsen
 • Gemakkelijk op te slaan (geen derde partij nodig)
 • Moeilijk in beslag te nemen
 • Gedecentraliseerd (geen leider, dus geen doel voor overheden)
 • Moeilijk om het betalingsnetwerk te stoppen
 • Moeilijk om de totale voorraad te manipuleren
 • Antifragiel (wordt sterker als het wordt aangevallen)
 • Altijd beschikbaar
 • Censuurbestendig (betreffende transacties)
 • Vrijblijvend (iedereen kan toetreden zonder identificatiebewijs)
 • Open source (geen geheimen en iedereen kan helpen het te verbeteren)

Dit zijn vooral eigenschappen van het betaalmiddel zelf, maar Bitcoin is ook het betalingsnetwerk, een combinatie van betalingsverwerkingtechnologie EN betaalmiddel. Als je aan de dollar denkt, zie je dat het een betalingsnetwerk heeft van VISA, Paypal, Swift, Venmo, etc. Maar Bitcoin heeft zijn eigen netwerk, het Bitcoinnetwerk. Om daar meer over te leren, lees het stuk over Bitcoinnodes hier.

Het netwerk van mensen

Opdat een vrijemarktgeld het overheersende betaalmiddel zou zijn, moet het niet enkel de beste eigenschappen hebben en voldoende moeilijk te produceren zijn, het moet ook een netwerk van mensen hebben die het gebruiken. Geld is technologie, maar het heeft ook mensen nodig – zoals de componenten van een taal-met-betekenis (geld is trouwens een taal-met-waarde). Engels, bijvoorbeeld, bestaat uit symbolen, tekens en regels (de “technologie”), maar Engels leeft ook, omdat er een groep mensen bestaat die het spreekt. Je kunt niet verwachten dat een taal enkel dominant wordt door ze beter te maken, mooier, of gemakkelijker te leren.

Waarom denk ik dan dat Bitcoin alle andere betaalmiddellen op de wereld zal voorbijsteken? Omdat Bitcoin niet zomaar beter is dan het overheersende betaalmiddel, het is ONMETELIJK beter – onmetelijk beter zijn is de enige manier om een dominant netwerkeffect voorbij te steken. Het is ook de ENIGE beschikbare keuze voor mensen die een betaalmiddel willen dat niet door overheden kan gestopt worden, of wiens spaargeld aangelengd wordt door een centrale groep mensen of personen die het monetaire beleid beheren (e.g. de Federal Reserve met USD, of Vitalik Buterin met Ethereum).


Vitalik Buterin – creëerde Ethereum en beloonde zichzelf met 70% van de voorraad. Hij en een kleine groep beheren het monetair beleid en elke verandering aan het systeem, zoals de penningmeesters van de USD, de Federal Reserve.

Het netwerk is absoluut noodzakelijk, maar het is onredelijk om te verwachten dat een grote groep mensen een splinternieuwe vorm van geld (of taal) onmiddellijk zal gebruiken, al is het onmetelijk superieur aan het huidige dominante betaalmiddel. Om onmiddellijk een nieuwe vorm van geld te gebruiken, moet dat netwerk bij wet opgedrongen worden; het is niet mogelijk als het wordt overgelaten aan de vrije wil van de mensen. Dus hoe goed Bitcoin ook is, zelfs als het je wildste verwachtingen van een perfect betalingsmiddel zou overstijgen, dan nog zal het in een vrije wereld niet door iedereen tegelijk begrepen en aanvaard worden en daardoor volatiel zijn in prijs, of aangevallen door de media (spreekbuis van centrale banken en overheden die bedreigd worden).

Bitcoin is nagenoeg perfect. Mensen moeten het enkel aanvaarden. Veel mensen doen dat en eens ze zich realiseren hoe belangrijk het is, vergeten ze het niet. Ze leren het aan anderen. En het netwerk van mensen, de cruciale ontbrekende component voor een nieuw perfect betaalmiddel, wordt met de dag sterker.

Sommige mensen vinden het moeilijk te begrijpen waarom enkel Bitcoin zal winnen en waarom dat onvermijdelijk is. Hen verwijs ik door naar een van mijn eerdere stukken dat alles verklaart.

Extra:

De overheid betaalt de media. De media vertelt je daarom wat de overheid wilt dat je gelooft. Hier vertellen ze je dat inflatie (het stelen van je koopkracht) iets goeds is!

Tips:

Static Lightning Address: dandysack84@walletofsatoshi.com


On-chain or Lightning

Vertaald door @Indiana_Jo_ (Sept. 2022)

%d