Een niet te technisch overzicht van dit Bitcoin-ding 🇳🇱

Een overzicht van het Bitcoinprotocol voor beginners

English 🇬🇧 Espanol 🇪🇸 Française 🇫🇷 Italiano 🇮🇹 Português 🇧🇷 Romanian 🇷🇴 Swedish 🇸🇪 German 🇩🇪 Armenian 🇦🇲 Catalan 🛠 Chinese 🇨🇳 Taiwan 🇹🇼 Croatian 🇭🇷 Bosnian 🇧🇦 Slovenian 🇸🇮 Turkish 🇹🇷 Russian 🇷🇺 Arabic 🇸🇦 Norwegian 🇳🇴 Indonesian 🇮🇩 Greek 🇬🇷

Dit artikel is een kopie van de originele bron bij Bitcoin Reserve Journal

Donate bitcoin
On-chain or Lightning

Inleiding

Toen ik voor het eerst werd blootgesteld aan Bitcoin, was het voor mij niet meer dan een cijfer op een scherm dat ik kon verhandelen. Koop laag, verkoop hoog, verdien geld. Maar het is zoveel meer dan dat. Ik behandelde een wonderlijk geschenk voor de mensheid als het ware met minachting. Het verdient veel meer respect.

Tijdens de berenmarkt van 2018, toen de opwinding over winsten verdween, en nadat de pijn van hun verlies was doorgedrongen, besloot ik mijn bitcoin bij te houden – “HODL”, zoals dat in de mime heet. Ik wist dat ik geduldig moest zijn. Ik had tijd te over. Dus ik besloot meer te leren over wat Bitcoin eigenlijk is. Wat een geluk! Ik was verbouwereerd. Sindsdien, ben ik steeds blijven bijleren, en terwijl ik leerde, werd alles duidelijk, en mijn overtuiging groeide. Samen met mijn investering.

Ik vroeg mezelf: “Volgde ik blindelings maar een of ander pad, zonder het in vraag te stellen?” Echte toewijding vereiste dat ik grondig naar zwakheden zocht in Bitcoin. Na 18 maanden zoeken, bijna dagelijks, heb ik niet één bevredigend bezwaar gevonden om niet agressief meer te vergaren.

Ik zal eerst uitleggen wat Bitcoin is en hoe het werkt. In andere artikels zal ik de tegenwerpingen en risicoʼs doornemen die ik, en anderen, hebben geopperd. En ik zal de antwoorden en inzichten voorleggen die ik erop gevonden heb.

Bitcoin begrijpen is moeilijk, en toch ook niet

Op het eerste gezicht is het niet gemakkelijk om Bitcoin te begrijpen. Ik denk dat het beter is om aan nieuwelingen uit te leggen WAT Bitcoin is, in plaats van HOE het werkt. Wat het kan doen, de problemen die het oplost, en waarom het belangrijk is. We moeten niet te snel onderzoeken HOE het werkt. Daar is geen reden voor. Het draagt niet bij tot het begrip en de appreciatie van waarom Bitcoin een ongelooflijk geschenk voor de mensheid is.

Bitcoin valt niet gemakkelijk uit te leggen. Een enkele paragraaf die alle cruciale eigenschappen ervan belicht, bestaat niet. Elke beknopte verklaring is op de een of andere manier misleidend.

Dat is deels omdat er nooit eerder iets als Bitcoin heeft bestaan, zodat er niets is voor mensen om het mee te vergelijken. Vergelijkingen worden automatisch gemaakt om concepten te helpen verstaan, maar ze zijn onnauwkeurig en leiden tot foute conclusies. Bitcoin bevraagt veel vooropgezette meningen betreffende geld, die (hoewel fout) zomaar aangenomen worden. Het bevraagt wereldopvattingen en dat maakt mensen ongemakkelijk.

Een andere reden waarom het moeilijk uit te leggen valt, is omdat het veel verschillende en ingewikkelde delen bevat, elk met verschillende functies – en enkel door elk deel afzonderlijk te begrijpen kan het geheel begrepen worden. Deze ingewikkelde delen zijn gemakkelijker te vatten wanneer men een basisbegrip heeft van verschillende gebieden als computerwetenschap, cryptografie, de Oostenrijkse school, geschiedenis van geld, sociale netwerken, speltheorie, psychologie en evolutionaire/natuurlijke selectie.

Een schaars getal

Bitcoin is niet meer dan een digitaal getal. Maar een schaars getal. Hoe kan dat? Een schaars getal houdt op het eerste gezicht geen steek. Er bestaan “er” 21 miljoen van. Elk ervan kan onderverdeeld  worden in stukjes (Eng. bits), tot 8 decimalen na de komma. Je kunt een hoeveelheid zo klein als 0,00000001 bitcoin bezitten. Het zijn zelfs niet echt “munten” (Eng. coins), het zijn enkel speciale getallen.

Stukjes ervan kunnen van de ene plaats naar de andere verplaatst worden, maar deze stukken kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Ze kunnen niet gekopieerd worden. Dat is heel speciaal.

Als ik 0,5 bitcoin heb en die naar iemand anders verstuur, heb ik dat stukje bitcoin zelf niet meer. Dit is anders dan bij een e-mail, waarvan ik als ik hem verstuur een kopie kan bewaren. Misschien dat het kan helpen (initieel) om over een hoeveelheid bitcoin te denken als een uniek te identificeren e-mail die een getal bevat en maar op één plaats tegelijk kan bestaan.

Niets digitaals bezat ooit deze eigenschap. Merk ook op, dat zonder deze eigenschap digitaal geld zonder een centrale coördinator onmogelijk is.

De blockchain

Laat ons de complexiteit nu wat opdrijven. Bitcoin is niet enkel het getal, maar ook het digitale “boek”, of register, waarin het wordt bijgehouden. De getallen (de eenheden) zijn met kleine letter “b”, het boek is met hoofdletter “B”. Het register houdt ook bij tot welk adres de bitcoin behoort. Denk voorlopig over deze adressen als bankrekeningnummers die bitcoin “bevatten”.

Het “boek”, of het “register” – Bitcoins blockchain – bevat de balans van elk adres (rekeningnummer) en elke verplaatsing van bitcoin (de transacties) sinds de creatie van Bitcoin. Sta daar even bij stil en absorbeer dat een ogenblik – elke transactie van elke rekening, ooit. Een volledig transparant monetair systeem. Niet een transparante bankrekening, maar een transparant monetair systeem.

Opmerking: adressen in het register bevatten geen persoonlijke identificatie, maar hun eigenaar kan afgeleid worden door toezicht. Hierdoor is privacy niet de standaard, maar kan ze wel bereikt worden door een verstandig gebruik. Moest Bitcoin volledig privaat zijn, zou het onmogelijk zijn om de integriteit van het monetair systeem te controleren.


De blockchain is als het grootboek van een bank, maar het is meer, het is een register van het volledige monetair systeem.

Ongeveer elke 10 minuten wordt aan het register een nieuwe “pagina” met transacties toegevoegd, een zogenaamd “blok”. Denk aan een fysiek register of grootboek, waarin transacties beperkt worden tot één pagina per 10 minuten. Er staat een limiet op hoe vaak de paginaʼs zullen worden omgeslagen om nieuwe transacties toe te voegen, en het boek groeit eindeloos verder.

Omdat gegevens toegevoegd worden in blokken en elk blok met het vorige blok verbonden is (zoals later verklaard zal worden), wordt het register een “blockchain” genoemd – een steeds langer wordende “keten van blokken”.


Elk bitcoindeeltje kan getraceerd worden tot zijn initiële creatie door de geschiedenis van elke transactie waar het deel van uitmaakte te onderzoeken. Alles wordt bijgehouden. Alles klopt precies. De droom van elke boekhouder.

Het doel van de blockchain is niet enkel nieuwe data in de correcte chronologische volgorde te plaatsen – het verbindt ook de blokken digitaal, zodat elke verandering aan voorgaande blokken toekomstige blokken invalideert. Hierdoor is de geschiedenis van het monetair syseem onuitwisbaar. Zoals later zal besproken worden, maakt “mijnen” het systeem onvervalsbaar.

Bitcoins creëren

Bitcoin werd op 3 januari 2009 opgestart door een persoon, of een groepje mensen, onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie “hij” is en “hij” verdween kort na de creatie van Bitcoin.

Op de eerste pagina van het register, het eerste blok, toen Bitcoin pas startte, werden maar 50 bitcoins gecreëerd. Wat betekent dat? Het betekent dat de eerste aantekening in het eerste blok een transactie bevatte van 50 bitcoins – zoals je een nieuw grootboek zou openen en erin opschrijven: “Ik bezit $50 dollars.”

Pieker op dit moment niet te hard over het feit dat ze schijnbaar uit het niets worden gecreëerd – dit initieel begrijpelijk bezwaar zal later worden ontkracht.

Voor elke nieuwe pagina die aan het “boek” van Bitcoin werd toegevoegd, werden opnieuw 50 “munten” toegevoegd. Op elk van de “paginaʼs”, naast het aantal nieuw gecreëerde munten, bevindt zich ook elke beweging van bitcoin tussen twee personen – “transacties” genaamd.

Elke 210,000 bladzijden, of “blokken”, halveert de mate waarin bitcoin gecreëerd wordt, zodat bij blok 210,001, 25 in plaats van 50 bitcoin werd gecreëerd. Bij blok 420,001 werd er in plaats van 25 bitcoin, 12,5 gecreëerd. Bij blok 630,001, op 12 mei 2020 werd 6,25 bitcoin gecreëerd in plaats van 12,5. Deze gebeurtenissen worden “Halveringen” van Bitcoin genoemd (Halvings of Halvenings – over de Engelse terminologie wordt eindeloos gediscussieerd).

Ongeveer in het jaar 2140, gezien steeds minder bitcoin per blok wordt gecreëerd, zal er een dag komen dat de kleinste eenheid (0,00000001 bitcoin, 1 Satoshi genaamd) per blok zal worden gecreëerd, en nooit zal er nog méér worden gecreëerd. Op dit moment is er ongeveer 18,5 miljoen bitcoin in omloop.

Nodes: de blockchain wordt gekopieerd, maar niet de bitcoin

Belangrijk: hoewel de eenheden van bitcoin niet kunnen worden gekopieerd in het register, kan het register zelf, Bitcoin met hoofdletter “B”, wel worden gekopieerd, en wordt het constant gekopieerd, en dat is cruciaal om het te beschutten tegen een aanval of afsluiting.

Kopieën van het register staan op duizenden computers over de hele wereld en ze zijn allemaal verbonden in een netwerk en met elkaar gesynchroniseerd. Deze computers worden “nodes” genoemd.


Dit is mijn persoonlijke Bitcoinnode, dezelfde als duizenden andere wereldwijd. Het is een Raspberry Pi (een uiterst goedkope, weinig energie verbruikende computer), verbonden aan een externe harde schijf. Het toestel is met het internet verbonden via mijn thuisnetwerk.

Iedereen kan deelnemen aan dit netwerk van “nodes”. Het vergt enkel de software van bitcoin.org, Bitcoin Core genaamd, te downloaden en via het internet te verbinden met andere computers die Bitcoin Core draaien (de communicatie gebeurt automatisch).


De downloadpagina op bitcoin.org

Het nieuw gedownload programma communiceert dan met andere computers die dezelfde software draaien om Bitcoins blockchain te kopiëren. Het onderhoudt deze verbindingen om te participeren als onderdeel van het netwerk.

Eens een node synchroon is met de andere, wacht ze (zoals alle andere nodes) op nieuwe blokken die gecreëerd worden (door mijners). Deze blokken worden over het netwerk verspreid en alle computers updaten zichzelf. Een node kan zichzelf, om welke reden ook, uitschakelen en op elk moment weer opstarten om het netwerk te vervoegen. Ze moet enkel de achterstand wegwerken door de nieuwe blokken die ze gemist heeft toe te voegen.

Het verleden van de blockchain kan niet veranderd worden. Het is een permanent verslag van alle transacties en is over de hele wereld verspreid. Het kan niet uitgeroeid worden. Om Bitcoin te stoppen, moet elk van deze nodes gevonden en vernietigd worden. Gezien dit vrijwel onmogelijk is, is Bitcoin vrijwel onmogelijk te stoppen.

Snelle terugblik

Kort samengevat, Bitcoins blockchain bevat een keten van met elkaar verbonden blokken, elk met nieuw gecreëerde bitcoin (uit het “niets”), alsook elke verandering in de eigenaars van de bitcoin (transacties). Ongeveer elke 10 minuten worden blokken toegevoegd en duizenden computers bewaren een identieke, bijgewerkte kopie van de volledige keten.

Bitcoin opslaan: geheime sleutels (private keys)

Het is interessant om weten dat je nooit echt bitcoin kunt “bezitten”, in de algemeen geldende betekenis van “bezitten”. De hoeveelheden bitcoin zijn slechts getallen op de vele identieke kopieën van de blockchain (die iedereen kan bekijken) geassocieerd met een reeks letters en cijfers genaamd een “Bitcoinadres”.

Wat je bezit is de sleutel (Eng. key). Een sleutel is als een geheim “wachtwoord” – het is eigenlijk een willekeurig gegenereerd, extreem groot binair getal (nullen en eenen), waartoe enkel jij toegang hebt. Je kunt een getal kennen, maar je kunt het niet bezitten. Dus je kent een wachtwoord, maar je bezit het niet. Maar het is eenvoudig en algemeen aanvaard om “bezitten” te zeggen.

Omdat het getal groot is, en willekeurig, zullen nooit twee mensen dezelfde sleutel genereren.

Een voorbeeld van een geheime Bitcoinsleutel of “private key” (hij kan ook dubbel zo lang zijn):


Merk op dat er 12 groepen van 11 binaire cijfers zijn.

Dit getal is voor een mens moeilijk om op te schrijven. Daarom is er een systeem bedacht, een protocol, waarin woorden kunnen worden gebruikt die dat getal representeren. Hieronder volgt een set woorden die overeenkomen met het getal hierboven:


12 woorden: elk woord representeert een door het protocol gedefinieerd 11-cijferig binair getal.

De private key wordt gebruikt om een unieke set (uniek voor die sleutel) van schijnbaar oneindig veel Bitcoinadressen te creëren door het gebruik van een vooraf gedefinieerde wiskundige formule. Hieronder de eerste adressen van de sleutel hierboven:

Als er op Bitcoins blockchain een adres met wat bitcoin geassocieerd wordt, en als jij de private key “bezit” die dat Bitcoinadres creëerde, dan kan jij bitcoin van dat adres verwijderen en versturen naar om het even welk ander Bitcoinadres dat je verkiest.

Als je de bitcoin verplaatst naar een adres geassocieerd met de private key van iemand anders, dan bepaalt die persoon waar die bitcoin vervolgens naartoe kan. Jij hebt hem/haar effectief betaald. Het saldo van jouw Bitcoinadres is gedaald en zijn/haar saldo is met hetzelfde bedrag gestegen.

Een andere manier om dit te bekijken, is dat Bitcoins blockchain een publiek uithangbord is dat eenieder kan bekijken. Je hebt toestemming om veranderingen aan te brengen aan wat er op het uithangbord genoteerd staat, indien je kunt bewijzen dat je de sleutel ervan bezit.

Het bewijs komt door het gebruik van de private key om een transactie te ondertekenen. Dit is gebaseerd op cryptografie – je hoeft dit niet dieper te begrijpen om Bitcoin te gebruiken. Het gebeurt op de achtergrond en je portefeuille (Eng. wallet) doet het nodige. Op naar wallets…

Bitcoin opslaan: portefeuilles (wallets)

Een wallet is een stuk software dat je digitale private key opslaat. De wallet is geen onderdeel van Bitcoins blockchain, hij communiceert ermee. Het is software voor privégebruik.

De wallet bevat eigenlijk geen bitcoin. Hij vraagt het Bitcoinnetwerk: “Hoeveel bitcoin bevatten mijn adressen?”

Denk erom, het is de private key die wiskundig een eindeloos aantal adressen creëert en de “uitgeefbaarheid” van de bitcoin geassocieerd met die adressen beheert. Alle adressen behoren uniek tot de sleutel. Aangezien de wallet de private key kent, kan hij de adressen uitdokteren. Je kunt meerdere kopieën van een wallet hebben op verschillende toestellen, elk met dezelfde private key, en elk ervan zal daardoor dezelfde Bitcoinadressen tonen.

Een Bitcoin wallet:

Indien een sleutel verloren gaat, kan de bitcoin die hij beheert nooit meer gebruikt worden, door niemand. De bitcoin bestaat nog steeds op de blockchain, maar kan niet meer gebruikt worden (verplaatst naar een ander adres) en is effectief “verloren”, of “onbruikbaar”.

Het woord “wallet” zou nieuwelingen kunnen verwarren, omdat het op twee manieren gebruikt wordt: het eerste gebruik omvat de software die je private keys bevat, het tweede omvat alle adressen die door een private key gecreëerd zijn.

Software (wallet genaamd) –> bevat private key –> verzameling adressen (wallet genaamd)

Voorbeeld van een nieuw aangemaakte wallet:

Transacties

Een Bitcointransactie kan gezien worden als een klein pakketje met data dat vermeldt welke hoeveelheid bitcoin verplaatst wordt, een adres van origine, een adres van bestemming en een handtekening. Ietwat als een bankcheque (bedrag, verzender, ontvanger, handtekening).

De transactie wordt aangemaakt door de software wallet van de verzender, wordt ondertekend door de private key in de wallet, en vervolgens zendt de wallet de transactiedata naar een Bitcoinnode. Ietwat als een persoon die een cheque uitschrijft en hem niet aan de ontvanger overhandigt, maar hem rechtstreeks op de bankrekening van de ontvanger stort.

Die node verifieert dan of de transactie geldig is (i.e. conform de regels van Bitcoin), wat ook inhoud dat de echtheid geverifieerd wordt van de handtekening gemaakt door de private key. Net zoals een bankier die verifieert of de persoon die de cheque heeft uitgeschreven voldoende fondsen op zijn rekening heeft en of de handtekening op de cheque authentiek is.

Indien ze geldig is, aanvaardt de node de transactie, en enkel dan verzendt ze ze verder naar andere nodes. Merk wel op dat een private key gebruikt wordt om een transactie te ondertekenen en dat het de handtekening is, niet de private key, die rondgestuurd wordt naar de nodes en de openbare blockchain.

Elke node die een nieuwe transactie aanvaardt, voegt deze toe aan een wachtlijst die men de “mempool” noemt. Elke node bevat haar eigen kopie van de wachtlijst.

Transacties verblijven in de mempool, tot mijners ze eruit nemen en toevoegen aan het volgende Bitcoinblok. (Mijnen wordt hierna besproken.) Een mijner finaliseert een blok en verzendt het naar een node, en nadat de geldigheid ervan is vastgesteld, verzendt de node het naar de andere nodes, die op hun beurt de geldigheid nagaan. Het blok en de nieuwe transacties die het bevat, worden dan een deel van de blockchain.

Als een wallet een adres bevat dat een betaling verwacht, verifieert het of de relevante transactie werd toegevoegd aan de blockchain. De nieuwe data in de blockchain wordt gebruikt om het saldo weergegeven in de wallet te vernieuwen.

Een voorbeeld zal dit verduidelijken. Stel, Alice betaalt Bob 1,0 bitcoin. Voor de gemakkelijkheid zal ik even de transactiekosten negeren. De linkerhelft van onderstaande afbeelding toont dat de wallet van Alice een adres bevat (het 3de adres) dat 1,0 bitcoin bevat. Ze doet een overschrijving van exact dat bedrag naar het 3de Bitcoinadres van Bob, dat 5,15 bitcoin aangeeft. Bob vertelde Alice zijn 3de adres (i.e. voorzag haar van een “factuur” – Eng. invoice) en de wallet van Alice maakte een transactie die de adressen van oorprong en bestemming beschrijft en het bedrag dat moet worden overgemaakt.

Zij voegt dan een digitale handtekening toe aan de transactie en publiceert de transactie in het Bitcoinnetwerk (verzendt de transactie naar de mempool van een node, een mijner neemt de transactie op in een blok, het blok wordt teruggestuurd naar een node, het nieuwe blok wordt doorgestuurd naar alle nodes). Hun beide wallets werken zichzelf bij op basis van de data van de blockchain (door die via het internet te vragen aan een node).

De rechterhelft van de afbeelding toont de status van beide wallets nadat de transactie is afgerond. Het derde adres in de wallet van Alice heeft nul bitcoin. Bobs ontvangende adres heeft nu 6,15 bitcoin in plaats van 5,15 bitcoin. Bob werd betaald.

Mijnen

Je moet mijnen niet tot in de puntjes begrijpen om te begrijpen hoe Bitcoin werkt. Je moet als een individu waarschijnlijk niet overwegen bitcoin proberen te mijnen. Het is over het algemeen niet rendabel meer. Mijnen is vooral rendabel voor grote bedrijven die toegang hebben tot elektriciteit die extreem goedkoop is (onder de kleinhandelsprijs). Hier zie je een afbeelding van een “mijningsbedrijf”:

Slechts een basiskennis van mijnen is nodig om te begrijpen hoe Bitcoin werkt – op dezelfde manier als een goudverzamelaar niet moet weten hoe goud wordt gemijnd.

Mijnen gebeurt blok per blok en mijners wedijveren met elkaar om het volgende blok te mijnen. Computerkracht is nodig om een speciaal getal te zoeken, via de proefondervindelijke methode. Er is niet echt een “berekening” bij betrokken, hoewel het over het algemeen zo wordt beschreven. Het is brute kracht en kost elektriciteit.

Wanneer het getal voor het volgende blok gevonden is, wordt de mijner beloond met de bitcoin die het blok bevat. Naast de transacties van anderen, maakt elke mijner een transactie die zegt: “Mijn adres heeft 6,25 nieuw gecreëerde bitcoin.” Alle andere transacties zijn bewegingen van bitcoin, niet de creatie van bitcoin.

Deze beloning is hoe bitcoins regelmatig met elk blok worden gecreëerd. Doordat de mijner het speciale getal vond, bewijst hij/zij dat computerarbeid werd verricht, zodat wanneer het blok naar de nodes wordt gestuurd, ze allemaal de creatie van de bitcoin als geldig aanvaarden. Wie dit als eerste lukt (per blok), wint. De tweede plaats levert niets op. Vanaf er een winnaar is, beginnen alle mijners te werken aan het volgende blok.

Iemand die probeert vals te spelen zal falen, omdat hij niet het juiste getal heeft. Het getal is heel moeilijk te vinden, maar de geldigheid ervan valt gemakkelijk en snel te verifiëren door de nodes.

Dit computerwerk is GEEN VERLOREN energie. Het is een afweermechanisme. De mijners verbruiken deze energie, op zoek naar een beloning in bitcoin. Een aanvaller, iemand die wil knoeien met de blockchain, moet wedijveren door meer energie te verbruiken dan de mijningscapaciteit van de hele wereld samen, met de mogelijkheid dat bij falen GEEN BELONING wordt verkregen. Hoe meer energie wordt verbruikt door de mijners, hoe duurder het is om Bitcoin aan te vallen.

Alle computerkracht van de hele wereld die gebruikt wordt om te mijnen GECOMBINEERD beschermt de integriteit van het ganse Bitcoinsysteem. Ze beschermt de blockchain, zodat niemand de Bitcoinregels kan aanpassen of fondsen stelen.

Bovenop deze algemene beveiliging, is er persoonlijke beveiliging. Wanneer je je bitcoin beheert met een private key, is je “beheer” beschermd door jij die je sleutel veilig en geheim bewaart. Als iemand je private key heeft, kan hij je fondsen stelen, en dat zonder de regels van Bitcoin te breken.

Waarom kan Bitcoin geld zijn?

Bitcoin kan geld zijn omdat het alle eigenschappen van goed geld bevat. Het is deelbaar, verplaatsbaar, duurzaam, herkenbaar, transfereerbaar (betalingsmiddel), meet waarde (rekeneenheid) en valt eenvoudig te verifiëren. Van cruciaal belang is dat het niet afhankelijk is van de eerlijkheid van mensen of centrale coördinatie en het niet kan gedeprecieerd worden door er meer van te creëren.

Een tegenargument (dat in een toekomstig artikel zal worden behandeld) is dat geld een “intrinsieke waarde” moet hebben – eigenlijk heeft niets een intrinsieke waarde. Het argument zou beter luiden: “Het moet een waarde hebben voor iets anders dan geld.” – Dit is ook niet waar. Geld moet geen andere waarde hebben. Het is een taal. De taal van waarde:

Vergelijk het met de Engelse taal: het doel van Engels is om BETEKENIS “op te slaan” en te communiceren. Engels heeft geen “intrinsieke betekenis”. De woorden zelf zijn slechts abstracte symbolen en geluiden. Mensen spreken geen Engels omdat ze geloven dat het iets intrinsieks is. Ze doen het omdat de mensen waarmee ze communiceren ook diezelfde taal spreken. Het netwerk van mensen die de taal spreken begon klein en groeide.

Voor vrijemarktgeld (niet door een overheid opgedrongen geld) spreken mensen de taal van waarde met andere mensen die die taal aanvaarden. Op dezelfde manier dat Engels geen intrinsieke waarde nodig heeft, heeft geld geen intrisieke waarde nodig om aanvaard te worden als een taal.

Elke alternatieve waarde van geld is slechts bruikbaar in de beginstadia van adoptie van de taal. Eens ze geadopteerd is, wordt de alternatieve waarde irrelevant – ze zou zelfs kunnen verdwijnen en het zou niet uitmaken. Dit is hoe goud groeide als de taal van geld. Zijn bruikbaarheid voor andere doeleinden is leuk, maar irrelevant. Het waren zijn superieure monetaire eigenschappen en relatieve schaarsheid die zorgden voor zijn overwicht als vrijemarktgeld, niet zijn alternatieve bruikbaarheid of alternatieve waarde.

Nu, voor de eerste keer, bestaat er iets veel beters dan goud. Het vergt gewoon wat tijd tot mensen de taal ervan geleerd hebben.

Een kandidaat voor geld moet niet enkel de juiste eigenschappen bezitten, maar ook sociaal aanvaard worden, en in een vrije markt moet hij starten als de beste. Eens hij de leiding heeft betreffende aanvaarding, hoeft hij niet meer de beste te zijn. Hij kan goed genoeg zijn als geld en elke nieuwe mededinger die slechts ietsje beter is kan niet volgen.

Om dit met het taalvoorbeeld te illustreren, als er een nieuwe taal kwam zoals Engels, maar lichtjes mooier klinkend, kunnen we zeggen dat ze ietsje beter is, maar Engels zal niet voorbijgestoken worden. Engels zal blijven overheersen omdat het reeds overheersend is. Dit is een eigenschap van netwerken.

Omgekeerd, de reden dat Bitcoin goud zal voorbijsteken is niet omdat het ietsje beter is – maar omdat het onmetelijk beter is. Het zal hoogstwaarschijnlijk het overheersende vrijemarktgeld voorbijsteken omdat het de grootste zwakheden van goud verbetert.

De zwakheden van goud:

  • Niet gemakkelijk deelbaar voor kleine betalingen
  • Niet gemakkelijk verplaatsbaar (probeer maar eens enkele kiloʼs mee te nemen op reis)
  • Niet digitaal
  • De eindafhandeling is uiterst traag en duur (fysieke levering)
  • Het is kostbaar om veilig op te slaan
  • Het is gecentraliseerd
  • Het werd wel eens door overheden geconfisqueerd (Order 6102)

Om een aantal beperkingen te overwinnen, werden door goud gedekte valutaʼs gecreëerd. Dit liet mensen toe waarde uit te wisselen die meer verplaatsbaar was, van kleinere waarde, en later digitaal, maar het introduceerde nieuwe beperkingen – vertrouwde derde partijen. Bitcoin overwint de tekortkomingen van goud zonder een vertrouwde derde partij. Dit is echt verbazingwekkend.

Sinds president Nixon in 1971 de dekking van de US dollar door goud wegnam, werd de dollar fiatgeld, geen valuta. Gemakkelijk geld, geen hard geld. Geen klinkende munt.

Er bestaan nu meerdere soorten papieren overheidsgeld dat door niets gedekt wordt – we kunnen daaruit besluiten dat goud gefaald heeft. Mocht de wereld in het onmogelijke geval toch ooit terugkeren naar de goudstandaard, dan kan hetzelfde achteraf opnieuw gebeuren. We hebben een betere oplossing nodig, en die is er. Maar het is onwaarschijnlijk dat overheden vrijwillig Bitcoin zullen adopteren (al bestaat de mogelijkheid). In plaats daarvan, zoals een beroemde econoom van de Oostenrijkse school het uitdrukte (nu een alom bekend citaat in Bitcoinkringen):

“Ik geloof niet dat we ooit nog goed geld zullen hebben vooraleer we het ding uit de handen van overheden nemen, dat wil zeggen, we kunnen het niet met geweld uit de handen van overheden nemen, het enige wat we kunnen doen is via een listige omweg iets introduceren dat ze niet kunnen stoppen.” – Friedrich Hayek in 1984

Hoewel het onmetelijk veel beter is dan goud, zal Bitcoin geen geld zijn totdat het door de meeste mensen als geld wordt geaccepteerd. Die ontwikkeling vraagt tijd. Bijna iedereen op de wereld moet niet een beetje ervan BEZITTEN opdat het geld zou zijn, maar bijna iedereen op de wereld moet het WILLEN. Dat is het laatste obstakel voor Bitcoin.

Waarom is Bitcoin belangrijk?

Bitcoin is belangrijk omdat er geen vrijemarktgeld bestaat. Ons geld wordt gecreëerd en beheerd door overheden en centrale banken, en dat beheer staat hen toe om menselijke tijd (spaargeld) aan ons te onttrekken tegen onze wil – door geldcreatie. Dit is een humanitaire ramp, en om meer te weten te komen over dit onrecht doorheen de menselijke geschiedenis, raad ik je sterk aan Robert Breedloveʼs ongelooflijk goed geschreven artikel “Masters and Slaves of Money” te lezen.

Er bestaan veel meer redenen waarom Bitcoin belangrijk is, maar dit is veruit de belangrijkste. Er zijn mensen (waaronder ikzelf) die zich kunnen voorstellen dat een wereld met vrijemarktgeld, en zonder centrale banken, een wereld van vrede en welvaart zal zijn. Dat is de droom.

Vrijemarktgeld vs. ruilhandel

In een vrije markt zal er uiteindelijk maar één soort geld bestaan. Als er meer soorten geld bestaan, levert dat enkel spanningen op, die naar ruilhandel neigen. Geld lost het probleem van ruilhandel op. Als vrijemarktgeld werkt, zal ruilhandel uiteindelijk verdwijnen. Neem er nota van dat de meeste landen overheidsgeld hebben, door de wet voorgeschreven, om handel te drijven, contracten op te maken en belastingen te betalen. Het is geen vrijemarktgeld, en dat is waarom er meerdere soorten van kunnen bestaan en ook waarom buitenlandse deviezen nodig zijn voor internationale handel.

Bij het opslaan van zijn rijkdom, heeft een individu er baat bij het op te slaan in het geld dat het wijdst wordt geaccepteerd – niet het tweede wijdst. Deze druk zorgt er uiteindelijk voor dat het belangrijkste geld alle inferieure geldmiddelen zal absorberen. Maar het vergt tijd.

Samenvatting

Hopelijk helpt dit je te verstaan wat Bitcoin eigenlijk is en waarom het niet slechts een waardeloos, ongedekt “fiatgeld” is dat overheden gemakkelijk kunnen stoppen. Dat is een natuurlijke eerste indruk, maar door onder de oppervlakte te kijken, zal je je realiseren hoe adembenemend het is. In volgende artikels zal ik de typische tegenwerpingen (er zijn er veel) van mensen beschrijven en mijn antwoorden erop. Ik zal ook bekommernissen beschrijven die zich voordoen nadat men Bitcoin al een tijdje begrijpt – daar bestaan ook uitstekende tegenargumenten voor.

Dit artikel was bewust “niet te technisch”. Wanneer je klaar bent voor de volgende stap naar technisch inzicht, raad ik volhartig deze uitmuntende lezing van Andreas Antonopoulos aan. Er is niets dat die evenaart.

Voor een dieper begrip van Bitcoin in het algemeen, verwijs ik naar de syllabus die ik heb samengesteld, alsook verschillende educatieve artikels op mijn blog.

Ik ben ook zelf beschikbaar om vragen te beantwoorden. Je kunt me contacteren op Twitter – @parman_the.

Tips:

Static Lightning Address: dandysack84@walletofsatoshi.com


On-chain or Lightning

Vertaald door @Indiana_Jo_ (Sept. 2022).

%d bloggers like this: